Фондация

Стипендии за хасковски ученици от Американска фондация за България

Александър Георгиев и Стоян Малинин от Математическата гимназия в Хасково са одобрени за стипендиантската програма на Американска Фондация за България в раздел природни науки.