Дарение

Читатели и организации даряват книги на Регионалната библиотека в Хасково

Именитите български учени акад. Васил Сгурев и чл. кор. проф. Христо Белоев дариха свои трудове на Регионалната библиотека “Христо Смирненски” в Хасково.