Ансамбъл

Предлагат Ана Димитрова за почетен гражданин на Хасково

Главният художествен ръководител на Представителен танцов ансамбъл “Хасково” Ана Димитрова да бъде удостоена със званието “Почетен гражданин на Хасково” предлагат с докладна група общински съветници.