Проект

Продължава изпълнението на проект за подобряване на градското среда в Хасково

Проектът е на обща стойност 3 713 660,26 лева, а срокът за изпълнение е 30 месеца. Дейностите, които се изпълняват са: Организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта; Публичност и […]

Хасково

Три нови детски площадки правят в община Хасково

Министерството на околната среда и водите И ПУДООС предлагат за финансиране три проекта, разработени в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда“ 2018 г. от кметства и детски градини […]