Предлагат нова наредба за разкопаването в Хасково

Кметът Добри Беливанов предлага приемането на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково.

Инвалиди

Прокуратурата протестира в съда текстове за паркирането в наредба на общинския съвет

След проверка Хасковската окръжна прокуратура внесе протест в Административен съд – Хасково срещу незаконосъобразни текстове, отнасящи се до паркирането в Наредба, приета от общинския съвет.

Баскетбол

Предлагат нова наредба за финансиране на спортните клубове

Нова Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Хасково предлага Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при общински съвет – Хасково.

Димитровград

В Димитровград предлагат нова наредба за подпомагане на образованието

Да бъдат отпускани стипендии за висше образование, магистратури, докторантури, специализации и допълнителни квалификации на жители на община Димитровград ще настоява Стефан Димитров, председател на съветническата група на „Да за Димитровград“, […]

Блокчета

Настаняват и непълнолетни майки в новите социални блокчета

Кметът Добри Беливанов предлага изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

Кабели

Съдът пак отмени текстове от общинска наредба, облагодетелстващи кабелни оператори

Хасковският административен съд отмени текстовете на чл. 21 и чл. 40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, става […]