Търсят социален работник за патронажната грижа в Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по  Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- […]

Община Хасково предлага допълнителни мерки за защита на бизнеса в пандемията

Приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици в пандемията от COVID-19 предлага с докладна до общинския съвет кметът Станислав Дечев – ТУК. Заинтересованите страни могат […]