РИОСВ провери депото за отпадъци в Харманли

Проверка на експерти от регионалната екоинспекция на регионалното депо за твърди битови отпадъци в град Харманли установи, че депото работи в нормален технологичен режим. Не са констатирани нарушения при поддръжката […]

2,5 млн. лева за бедствия в региона за година

2 476 649 лева е получила областта от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катострофи през последната година. Най-голяма сума е отпусната на “Напоителни ситеми”- Хасково. […]