Хасково

Без промяна на данъците и таксите в Хасково, плащат се от 24 януари

Плащането на местните данъци и такси за 2022 г. започва на 24 януари, съобщават от община Хасково.

Данъчните ставки на местните данъци и такси са непроменени. Запазва се размерът им от 2021 г. Плащанията се извършват в брой и с ПОС-терминал на касите на община Хасково – на улица „Александър Стамболийски“ №2 и на площад „Общински“ №1. Плащания могат да бъдат извършени още по банков път, чрез пощенски запис, на касите на Easy Pay, ePay, „Български пощи“ ЕАД, FastPay. Плащането може да стане и онлайн, посредством дебитна или кредитна карта през сайта на община Хасково. За целта е необходим ПИН код на НАП, квалифициран електронен подпис или код, издаден от Общинска данъчна дирекция.

Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци се заплащат: до 30 юни 2022 г.- първа вноса и до 31 октомври 2022 г. – втора вноска. На платилите пълния годишен размер на задълженията до 30 април 2022 г. се прави отстъпка от 5% от годишния размер на налога. След изтичане на законоустановените срокове за плащане на местните данъци и такси се начислява лихва за просрочие.

Плащането на патентен данък е: до 31 януари – първо тримесечие, до 30 април – второ тримесечие, до 31 юли – трето тримесечие и до 31 октомври – четвърто тримесечие. Платилите до 31 януари пълния годишен размер на патентния данък ползват 5% отстъпка.

Туристическият данък се внася от обектите до 15-то число на месеца, който следва месеца, когато са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение. През 2022 г. размерът му е 360 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button