Хасково

Предлагат велоалея вместо паркоместа по булевард „България“ в Хасково

Паркоместа по булевард „България“ да не се включват в списъка на синята зона в Хасково предлага общинският съветник Георги Пеев. Така там ще може да се изгради велоалея.

Както Haskovo.info писа, кметът Станислав Дечев предлага разширяване на синята зона с 296 места за паркиране. Предвижда се към зоната да бъдат добавени улици и пространства, които досега са били отдадени под наем за платени паркинги. Договорите им изтичат до 3 септември 2022 г.

През седмицата кмeтът заяви пред Haskovo.info, че е възложил да се определят участъци в Хасково, където могат да се изградят велоалеи. Един от тях би могъл да бъде булевард „България“, който преминава през целия град.

След разговори със свои колеги в общинския съвет Пеев предлага паркоместата по южната част на булевард „България“ да не бъдат включени в списъка на синята зона. „Основанието на хората е, че по този начин ще се „отпуши“ движението по булеварда в посока изток, което към настоящия момент е доста натоварено. Повече от ясно е, че наличието на паркоместа по булеварда ще затруднят създаването на алея за велосипеди“, казва общинският съветник. В докладната се посочва, че в близост има достатъчно други паркинги.

Предложеният Списък на улици и пространства в Синя зона:

 • Ул. ”Атон” – от ул. ”Цар Калоян до бул. ”България” – 16 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Ул. ”Атон” – от ул. ”Сан Стефано” до ул. ”6 септември” западна страна – 3 броя паркоместа – район А
 • Ул. ”Пирин” – между ул. ”6 септември” и ул. ”Сан Стефано” западна страна – 3 броя паркоместа – район А
 • Ул. “Витоша” – между ул. ”6 септември” и ул. “Сан Стефано – източна страна – 6 броя паркоместа – район А
 • Ул. ”Ст. Караджа” – между бул. „България” и ул. ”Сан Стефано” западна и източна страна – 19 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Паркинг на ул. „Пирин” зад Райфайзенбанк – 35 броя паркоместа, от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Ул. „Скопие” – 15 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Ул. „Одрин” западната страна – от кръстовище с ул. „Малъ тепе” до кръстовище с бул. „Съединение” – 4 броя паркоместа – район Б
 • Ул. „Ал. Стамболийски” – от пл. „Свобода” до кръстовище с ул. „Ивайло” – 3 броя паркоместа – район Б
 • Ул. „Ал. Стамболийски” – от кръстовище ул. „Ивайло” до бул. „Съединение” източна страна – 9 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Ст. Караджа”- между ул. “Сан Стефано” и ул. ”В. Търново” западна страна – 22 броя паркоместа, от които 2 по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”В. Търново” – от ул. ”Пирин “ до ул. ”Ст. Караджа”, северна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Атон” – южно от ул. “В. Търново”, западна страна – 5 броя паркоместа – район Б
 • Пространството северно от бл. 5-7 на ул. ”Сан Стефано” и ул. “Атон”,  северно и южно –   22 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. “Пирин” – от ул. ”Сан Стефано” до ул. ” В. Търново”, източна и западна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Омуртаг” – от бул. ”Съединение” до ул. “Узунджово”, източна и западна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Пространството между ДСК (Пл. ”Свобода”) и сграда офис Райфайзенбанк  пл. „Свобода” 3, северно от площад „Свобода”    източно и западно по едно място – 2 броя паркоместа – район Б
 • Ул. ”Ивайло” – от кръстовище с ул. „Ал. Стамболийски”, южна страна        – 4 броя паркоместа – район Б
 • Ул. ”Г. Кирков” – от хотел “Аида” до бул. “Съединение”, западна страна – 20 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. ”В. Друмев” – от ул. ”Г. Кирков” до ул. ”Кл. Охридски”, източна страна – 5 броя паркоместа – район В
 • Ул. ”Х. Димитър” – от ул. ”Г. Кирков” до бул. ”Раковски”, южна страна – 5 броя паркоместа – район В
 • Ул. “Три уши”, западна част – 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. ”Климент Охридски” – от бул. ”България” до пл. “Атлантически”, южна страна – 8 броя паркоместа – район В
 • Ул. ”В. Друмев” – от ул. “Кл. Охридски” до Стоматологичен център І, западна страна – 12 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. „Иван Вазов” – от кръстовище ул. „Добруджа” до кръстовище с ул. „П.Р. Славейков”, източна страна – 14 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Иван Вазов” – от кръстовище ул. „П.Р. Славейков” до кръстовище ул. „Хр. Ботев”, западна страна – 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”П.Р. Славейков” – от бул. ”България” до ул. ”Ив. Вазов”, северна страна – 16 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Арда” – от бул. ”България” до ул. ”Добруджа”, източна страна – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Панаира” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”П.Р. Славейков” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Добруджа” – от EVN до пицария “Уно Пю” – 20 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Цар Калоян” – 35 броя паркоместа, от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Узунджово” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Мал тепе” – 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Пл. “Спартак” – 12 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Козлодуй” – от западния край на ул. „Ал. Танев” –  15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Козлодуй” – от източния край на ул. „Ал. Танев” – 7 броя паркоместа – район Г
 • Бул. „Македония” – 11 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба  – район Г
 • Бул. „Г.С. Раковски” – от кръстовището с бул. „Съединение“ до ул. „Х. Димитър“ – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Бул. „Стефан Стамболов“ от кръстовището с бул. „Съединение“ до кръстовището с ул. „Цар Калоян“ – 16 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район А.
 • Бул. „Стефан Стамболов“ срещу ПМГ – 16 бр., от които 3 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба – район Б.
 • Ул. “Цар Калоян“, кръстовище до парк „Лебеда“ – 18 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район А.
 • Площад „Лебеда“ – 38 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район А.
 • Вход магазин „Лидл“ до вход  ОУ „Хр. Смирненски“ – 15 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район А.
 • Ул. „П.Р. Славейков“ от ул. „Епископ Софроний“ – до кръстовище бул. „България“ – 32 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Г.
 • Ул. „Враня“ – 12 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Г.
 • Зоните по ул. „Княз Стефан Богориди“ – 11 бр., от които 2 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба, ул.„Константин Фотинов“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба и ул.„Кавала“ – 15 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Г.
 • Ул. „Драгоман“ – от ул. „Стефан Караджа“ до бул. „Освобождение“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Г.
 • Ул. „Патриарх Евтимий“ – северно от пл. „Свобода“ – източна и западна страна – 36 бр., от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Б.
 • Ул. „Хан Кубрат“ от ул. „Преслав“ до ул. „Отец Паисий“ – източна страна – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район В.
 • Пл. “Спартак“ – изток и запад – 49 бр., от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Г.
 • Ул. „Цар Освободител” до Бизнесцентър 2 – 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Васил Друмев” и ул. „Преслав” – 17 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. „П. Евтимий” Областен съвет – 35 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Бул. „Г. С. Раковски” пред НАП /кв.306/ – 30 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Бул. „България” срещу промишления пазар /кв.399/ – 20 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Васил Друмев” зад ресторант „Република”  /кв.399 / – 21 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Срещу градинката на Бизнесцентър 1 /кв.412 дъгата/ – 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Пред Младежки център /кв.255/ – 12 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Кв. „Орфей” , ул. „Ком” – УПИ VII, кв. 651 – 66 бр. паркоместа, от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Площад „Свобода” – 10 паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б

Определят най-подходящите места за велоалеи в Хасково

Платени паркинги в Хасково се вливат в синята зона, „паякът“ поскъпва

guest
Въведете Вашето име
Въведете своя и-мейл адрес

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

12 коментара
Най-стари
Най-нови Най-харесвани
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари
Анонимен
Анонимен
23.07.2022 7:40 7:40

Няма нужда от тия еквилибристики и напразно трошене на пари. Който иска да кара колело по бул. България може да го направи и сега. Между паркираните коли и движещите се коли има около 1,5 м, което е достатъчно за велосипед. Голямата опасност е да ти отворят врата докато минаваш с колелото.
Има теоретичен вариант алеята да се премести между тротоара паркираните коли, но тогава шахтите ще пречат на движението, така че по-добре не.
Иначе града така е построен, уви, че няма място за велоалеи. Само по „България“ горе-долу има повече място за колела, и то не по цялата му дължина.

Анонимен
Анонимен
23.07.2022 8:44 8:44

С тия цени на горивата и чести инциденти, скоро ще забравите за управление на МПС.

педаловрътко
педаловрътко
23.07.2022 22:58 22:58
Отговор до  Анонимен

ти си е@бе майката

new style
new style
23.07.2022 8:45 8:45

Браво !
Щом има желание всичко може!

Санчо
Санчо
23.07.2022 9:07 9:07

Предлагам целия град заедно с вилните зони да стане синя зона.
И пак ако не му стига на кмета и пред чешмите дето хората се събират чевермета да правят да учертае.
Вместо да работят за благото на избирателите те само се чудят как да му вземат парите.

Я.Колева
Я.Колева
23.07.2022 9:30 9:30

Нека по улиците да няма сини зони или някакви паркинги!Нека се кара по-лесно !

Анонимен
Анонимен
23.07.2022 9:52 9:52
Отговор до  Я.Колева

Целта на синята зона е именно да се кара по-лесно. Ако я няма ще настане такава анархия с паркирането, че няма да може да се минава по улиците. Примерите са много – бул. Раковски, ул. Георги Кирков…. Глобите за неправилно паркиране не помагат.

хасковлийка
хасковлийка
23.07.2022 17:22 17:22
Отговор до  Анонимен

А, не помагат ли паркинги? Колко рушащи се сгради има в града, които могат да бъдат преобразувани в паркинги и движението да се отпуши? Но, най-лесно е по късата права – както си знаем със синята боя. Нито един кмет досега в Хасково не помисли за градския облик на този град! Не е задължително да отидеш до магазина с кола – трябва да се походи малко!

Анонимен
Анонимен
23.07.2022 17:40 17:40
Отговор до  хасковлийка

Веднага национализация!

Жоро
Жоро
23.07.2022 13:29 13:29

Този Пеев е винаги на всяка „манджа -миродия“ Вечно е наясно със всичко и се прави на много умен. Кой го избира този образ за Общински съветник?

Жана Белева
Жана Белева
25.07.2022 9:34 9:34
Отговор до  Жоро

Браво на г-н Пеев , винаги е на нивото на хасковлии !

Мими
Мими
23.07.2022 17:36 17:36

Велоалея да се направи по маршрута на автобус №1. Равно е и минава през голяма част на града.

Back to top button