Нов закон за ДДС и фактури от НГ

Важно

НАП - Хасково

НАП – Хасково

Във връзка с изискванията по договореностите при присъединяването на България към Европейския съюз от 01.01.2007г. влизат в сила нов Закон за ДДС /изменен в Държавен в-к бр.86 от 24.10.2006г./, както и нов Правилник за прилагането на Закона /изменен в ДВ бр.101 от 15.12.2006г./.

В тази връзка към българските доставчици на стоки и услуги се въвеждат нови изисквания след Нова година. На бланките, които те издават, следва да пише „фактура” и  да има пореден номер, който е 10 разряден, изписан само с арабски цифри. Важно е да се знае, че номерирането на фактурите започва от 0000000001.

Данъчни документи по смисъла на закона за ДДС са: фактурата, известието към фактурата и протоколът. За да бъдат изрядни и валидни, съгласно чл.114 от Закона  и чл.78 от Правилника за прилагането му, фактурата и известието към нея трябва да съдържат няколко задължителни реквизита, сред които: наименование на документа, гриф „оригинал” на първия екземпляр, пореден десет разряден номер с арабски цифри /започва се от 0000000001 съгласно параграф 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона – ДВ бр.101/, дата на издаване, име и адрес на доставчика, идентификационен номер на доставчика, идентификационен номер на получателя, обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство и други, подробно цитирани в Закона.

Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

От 1 януари се въвежда и Идентификационен номер по ДДС за българските търговци (ДДС номер). Българският ДДС номер ще представлява знакът “BG” следван от:

  • единен идентификационен код по търговския регистър – на вписаните в търговския регистър лица;
  • единният идентификационен код по БУЛСТАТ – на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
  • единният граждански номер или личният номер на чужденец – на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
  • служебният номер за лицата, различни от гореспоменатите, които са данъчно-задължени лица по ДОПК. Издава се от НАП.

Пример:

Ако една фирма към 1 януари 2007 г. е регистрирана по ДДС  и има единен идентификационен код по БУЛСТАТ 123456789,  то нейният ДДС номер ще е BG123456789.

До края на месец януари Териториалната дирекция на НАП в Хасково ще изпрати уведомления до клиентите си, регистрирани по ДДС за новите им идентификационни номера.

2 коментара

Вашият коментар


Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

loading...