Среща

Съветът на децата представи идеите си, продължава инициатива в памет на Ники

Първото за годината заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето завърши в Хасково със среща с председателя на Агенцията Елеонора Лилова.