Опашки

Средната възраст в Хасковска област е 45 години. Жените – по-стари от мъжете

Намаляването на населението на Хасковска област през последните години се дължи изцяло на по-малкия брой хора в трудоспособна възраст, докато броят на децата и пенсионерите остава постоянен, сочат данните на […]

Хасково

Две трети от новородените деца в Хасковско са извънбрачни

67,9% от децата в област Хасково се раждат без родителите им да имат сключен граждански брак. Това сочат данните на Националния статистически институт за миналата година.