Проект

„Биотерм“ приключи успешно проект за повишаване на енергийната ефективност

На 19 ноември 2018 г. в офиса на фирма „Биотерм“ ЕООД се състоя заключителна пресконференция за реализацията на проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Биотерм“ ЕООД“, финансиран от […]

Община Ивайловград приключи проект за обновяване на жилищни сгради

На 2-ри август 2018 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Ивайловград, заседателна зала 307, се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01 „Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност […]

Договор

Свиленград получава 2.7 млн. лв. за инсталация за разделно събрани зелени отпадъци

Финансиране за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци получи община Свиленград, съобщават от кметството.