Външни публикации

ПГДС изпълни проект по програма Еразъм+

Проект

На 29.06.2021г в ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково се състоя заключителното събитие във връзка с приключването на проект „Европейска мобилност – трамплин към бъдещето с рег. №2019-1-BG01-KA102-061773 по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“.

Присъстваха участниците в проекта, учители и други заинтеросвани страни. Чрез он-лайн връзка част от конференцията бе и Матю Рагет, ментор и отговорник за педагогическата подготовка от партниращата организация.

Реализацията на практическото обучение по проекта по програма „Еразъм +“ бе истинско предизвикателство и бе с висока степен на отговорност в условията на пандемията от COVID, но въпреки изключително сложната обстановка в световен мащаб, ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково доказа, че когато професионализмът е водещ фактор, резултатите са ярко доказателство за надграждащия международен практически опит.

Г-жа Маргарита Топалова – ръководител на проект „Европейска мобилност – трамплин към бъдещето“, приветства всички присъстващи и не спести похвалите си за отличното представяне на участниците в практическото обучение, както и за проявения професионализъм на придружаващите ги учители. Г-н Матю Рагет изказа задоволството си и даде висока оценка за чудесната предварителна професионална и езикова подготовка на участниците от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково.

С тематично и хронологично структурирана презентация, инж. Диана Димитрова – координатор по проекта, направи задълбочен анализ на постигнатите резултати по време на мобилностите, осъществени от персонала и обучаемите по специалности Системно програмиране, Строителство и архитектура и Мебелно производство в Берлин и Лайпциг (Германия) и Портсмут (Великобритания). В презентацията, с подходящо подбран текстов и снимков материал, присъстващите в залата усетиха атмосферата, уловиха най-значимите моменти от работните посещения по проекта и оцениха високата практическа стойност на европейската мобилност.

За получените знания по време на мобилността в Лайпциг всички 20 ученици и 3 ръководители получиха сертификати Europass Mobility, които им бяха връчени от г-жа Топалова.

Реализацията на проект „Европейска мобилност – трамплин към бъдещето“ доведе до следните дългосрочни ползи:

– повишаване качеството на професионалната подготовка;
– усъвършенстване на чуждоезиковите компетентности;
– повишен капацитет на учителите в гимназията по отношение на работата с учениците;
– прилагане на иновативни методи на преподаване и оценяване;
– осъществяване на трайни връзки с европейски училища и институции с цел бъдещ обмен на добри практики в обучението.

Конференцията приключи с изказвания на участниците и споделяне на лични впечатления за преживяното и ползите от преминатата мобилност.

Back to top button