Хасково

Вече отказаха на 143 помощ за отопление в Хасковско

4 244 заявления са подадени от началото на месеца в Хасковска област за отпускане на целева помощ за отопление, съобщи главният специалист от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Васка Атанасова.

Вече са издадени 1 260 заповеди за отпускане, отказите са 143, като в процес на обработка са 2 841 заявления. Сред причините за отказите са по-висок месечен доход, регистрация като едноличен търговец, прехвърляне на имоти.

За сравнение по същото време на миналата година молбите са били 3 255, а отказите – 457.

Пресконференция

Заявления се подават до 31 октомври. За този отоплителен сезон помощта е в размер на 465.90 лв. при 374.15 за миналата година. Сега е увеличен обхватът за рисковите групи – самотни родители, възрастни и хора с увреждания.

242 са подадените заявления за отпускане на 250 лв. помощ за първокласник. Издадени са 109 заповеди за отпускане за 112 деца, има един отказ, а в процес на обработка са 132. За сравнение за същия период на миналата година заявленията са били 553, а отказите – 17. Молбите са подават до средата на октомври.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button