Община Хасково търси управител за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

  ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА УПРАВИТЕЛ  НА   ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ