Платени публикации

„Знания за успех“ в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково

Днес в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково се проведе пресконференция за проекта „Социални иновации в действие“.

Проектът се изпълнява от училищното настоятелство по програмата „Знания за успех“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на SAP. „Знания за успех“ е носител на редица отличия -спечели второ място по SAP в категория „Инвеститор в обществото“, както и наградите за 2016 г. на Българския форум на бизнес лидерите.

Основната цел на програмата е да се дадат възможности за подобряване на представянето на учениците в учебния процес чрез създаването на знания и умения в областта STEM. STEM e интердисциплинарен метод на обучение, при който природните науки се интегрират в областта на технологиите, инженерството и математиката.

Като част от дейностите по проекта са предвидени обучения по предприемачество и по информационни технологии, срещи с млади лидери и партньорства с местния бизнес и местната власт. Ще участват 60 ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково под ръководството на преподавателите Дарина Влайкова и Диана Иванова.

Всички участници в период от четири месеца ще имат възможност да се запознаят с вече реализирани бизнес идеи и да разработят собствени бизнес проекти. Крайните резултати са създаване на сайт за споделяне на дейностите, организиране на тристранна среща между бизнеса, образователните институции и учениците и провеждане на иновационен лагер по предприемачество.

Back to top button